Enterticket

CIP | Pochosfera: momentos penosos da internet. Con David Pareja e Lorena Iglesias

Event Header

ENTRADAS

Información

Entradas no disponibles. El evento ha finalizado.

INFORMACIÓN

Event Card
CIP | Pochosfera: momentos penosos da internet. Con David Pareja e Lorena Iglesias

A cara B dun filtro de beleza de Instagram é un filtro de beleza de Instagram mal posto. Internet tamén ten taras, como nos amosan esas imaxes perturbadoras da web This person does not exist. Bloopers de vídeos de ASMR, manosphera, deepfakes de famosos derretidos, etc. Un repaso que Lorena Iglesias e David Pareja farán pasar por estudo científico, dos vídeos máis estremecedoras da Internet (rede informática descentralizada de carácter global).

 

RESERVA PREVIA DE ENTRADAS GRATUÍTAS

Para acudir ás sesións será preciso realizar reserva previa de entrada, de xeito gratuíto, cun máximo de dúas por persoa.

 As entradas serán nominais, para garantir un rexistro de público que permita realizar a trazabilidade en caso de ser necesario. Os datos de contacto recollidos son para garantir a seguridade e serán utilizados única e exclusivamente con este obxectivo. Este arquivo custodiarase por un período non inferior a tres meses nin superior a nove meses.

 As entradas NON validadas 15 minutos antes do inicio da sesión poderán reasignarse a outra persoa.

 

 PROTOCOLO COVID19

 Establécese un protocolo COVID-19 que se debe seguir en cada espazo: desinfección de mans con xel hidroalcohólico no acceso, uso obrigatorio de máscara en todo momento (salvo presentación de xustificante que acredite estar exento de facelo), respecto do percorrido de entrada e de saída e uso da cadeira asignada, sen cambiar o seu emprazamento.

 Ao final do espectáculo, deberase prestar atención ás indicacións do equipo para evacuar o recinto de forma organizada, escalonada e controlada. Os espazos baléiranse completamente de público para proceder á hixenización do mobiliario entre as montaxes.

 

O evento tamén poderá seguirse en streaming nas canles de Youtube, Facebook e Twitch do Carballo Interplay.

Auditorio Pazo da Cultura de Carballo
10 sept 2021
Recinto
Auditorio Pazo da Cultura de Carballo
DirecciónRúa Pan, s/n, 15100 Carballo, A Coruña
Horario
HorarioInicio 20:00 h
Organiza
Público

OTROS EVENTOS