Enterticket

JAMES EDMONDS: A PEGADA SOBRE O SOPORTE

Event Header

ENTRADAS

Cargando

INFORMACIÓN

Event Card
JAMES EDMONDS: A PEGADA SOBRE O SOPORTE

Unha pegada é un trazo peculiar e distintivo que unha persoa deixa nas obras que produce, así coma a pegada que deixa tras de si unha cousa ou suceso. Na obra de James Edmonds, esa pegada plásmase en diversos soportes (na fita de película de cine, nos lenzos sobre os que pinta) e de diversos xeitos. Para comezar, atópase na singular maneira na que o diarístico e o pictórico se mesturan nos seus filmes. Atendendo a outra faceta do significado, é a pegada que imprime a luz dos seus días na película. As súas pinturas, pola súa banda, deixan a súa marca nas películas, creando ecos e contrapuntos de forma e cor a través da montaxe. Todo un ecosistema cíclico que parece poñerse en marcha grazas ao sol que entra por unha ventá.

AFTER HOURS | James Edmonds, Reino Unido, 2005, super 8, 7 min.

Filmando con película de 8mm e facendo gravacións de campo en cinta de casete, os patróns de luz e son rexistrados trasládannos a un plano lo-fi de serenidade onírica, silencio e incerteza dende o que explorarmos o paso do tempo a través do estudo de espazos institucionais baleiros. Os espazos transitorios destes edificios mundanos pero impresionantes revélanse como unha realidade obsoleta de ideais esquecidos; resonancias que quedan impregnadas na propia materialidade da película. (James Edmonds)

INSIDE/OUTSIDE | James Edmonds, Alemaña, 2008/2015, super 8, 6 min.

Unha arquitectura de interiores e exteriores ficticios creada a partir de observacións intuitivas a través do obxectivo da cámara. A xustaposición de ambos espazos funciona como metáfora e á vez como eco experiencial dos mundos internos e externos do ser. Ao mesmo tempo, a película documenta, case ás agachadas, a experiencia de vivir a cabalo entre dous lugares. (James Edmonds)

MOVEMENT AND STILLNESS | James Edmonds, Alemaña, 2015, super 8, 11 min.

Momentos de contemplación pausada, variacións luminosas que van dende intensas escintilacións ambarinas ata grises difusos e se asoman, de xeito intermitente, ás ventás dun mundo interior. Unha película sobre chegar á casa; imaxes arquetípicas nas que o eterno e o transitorio se dan cita. Reflexións tranquilas que dan paso a viaxes nunha interminable procura de formas que paguen a pena. Capítulos persoais feitos de collage e refugallos. (James Edmonds)

OVERLAND | James Edmonds, Alemaña, 2016, super 8, 22 min.

Estruturada en tres partes, Overland evoca unha enigmática paisaxe de formas, substancias, criaturas e recordos. Unha película en cor filmada en super 8 ao longo dun ano e montada manualmente a modo de collage con materiais biográficos.

A RETURN | James Edmonds, Alemaña, 2018, 16mm, 6 min.

Regresar de novo. Volvérmonos atopar é, quizais, o obxectivo destas visitas. A xeografía das orixes convértese en catalizador dun reencontro interno co secreto, o privado, o non dito do propio ser. Un albiscar entre capas, un escorregar de planos de ventás e de tempo, o xesto fragmentario da danza. Unha serie de veloces contrastes, unha síntese da experiencia elemental e cotiá. Estruturas que se transforman e se entretecen: dous mundos que se tornan un. (James Edmonds)

SEASONS/PATTERNS | James Edmonds, Alemaña, 2020, super 8, 10 min.

A carne do tempo, febras do presente no seu continuo encarnarse e esvaecer. Un carrete por cada estación, expostos entre 2016 e 2017. As flores como leitmotiv favorecen certa percepción de unidade en cada estación: a película reflexiona sobre as sensacións que deixan tras de si as súas presenzas pasaxeiras. (James Edmonds)

CONFIGURATIONS | James Edmonds, Alemaña, 2021, 16mm, 8 min.

Lugares distantes, estacións, persoas queridas, interiores e exteriores naturais, luces, sombras e pinturas, cores e composicións. Un rico ramallete de motivos que Edmonds organiza aquí en intuitivas configuracións, en analoxía e contraste, onde as emocións e recordos se funden cunha singular concepción formal do cinema.


SALA (S8) PALEXCO
03 jun 2021
Recinto
SALA (S8) PALEXCO
DirecciónPeirao de Transatlánticos, s/n, 15003 A Coruña
Horario
HorarioApertura 16:00 h - Inicio 16:30 h

OTROS EVENTOS